Domů

Jiříkovská zeleň

   

 
 
 

 


 


 

                                   

 

 

 

Město Jiříkov se může pochlubit mnoha zajímavými stromy. To, že v minulosti bývalo u nás mnohem méně vzrostlé zeleně, je vidět zejména na dobových fotografiích. Mnozí majitelé nemovitostí si vysazovali u svých domů a vil  cizokrajné stromy a v oblibě byly též rododendrony, jejichž pěstováním bylo město vyhlášeno. Veliký rozmach zaznamenaly cizokrajné okrasné zahrady a parky zejména v 19. století. V druhé polovině 20. století zeleň velmi přerostla a díky velkému množství neudržovaných pozemků tyto zcela zarostly náletovými dřevinami a křovinami. Obrat začal až v posledních letech kdy město Jiříkov radikálně přistoupilo k čištění takových zákoutí a také u obyvatel se postupně navrací zájem o budování okrasných zahrad. Stačí se projít s otevřenýma očima po městě a najdete zde hned několik velmi zajímavých zahrad.         

Titul památný strom může znamenat, že strom byl vysazen při nějaké příležitosti a nebo je památným stromem vyhlášen pro svoji jedinečnost. Z těch jedinečných a tedy oficiálně vyhlášených stromů požívající ochranu Památný strom máme u nás tři.


Památné stromy (vyhlášené a chráněné podle zákona)

 

 

 Památný strom

  LÍPA SRDČITÁ    (Tilia cordata)
  Jeřáb ptačí      (Sorbus aucuparia)
Datum vyhlášení: 06.04.1998
  Obvod kmene ve výšce 130cm nad zemí - lípa: se záhyby kůry 650 cm, obvod prostý 555 cm
  Obvod kmene ve výšce 20cm nad srůstem - jeřáb: 75 cm
  Výška stromu: lípa 25m, jeřáb 3,5m
  Výška koruny:lípa 15m, jeřáb 2,5m
  Šířka koruny  :lípa 18m, jeřáb 4m
  Stáří  :lípa 350-400 let, jeřáb 30-50 let

 Souřadnice GPS: 50.9851656N, 14.5742828E

Popis: Lípa je samostatný mohutný starý strom, zřejmě nejmohutnější na Šluknovsku. Z jednoho jižního vstupu do dutiny stromu vyrůstá jeřáb. Navenek srůst budí dojem naprosté dokonalosti. Jedná se o unikátní srůst dvou jedinců odlišného druhu. Aktuální stav je bohužel velmi špatný, strom byl napaden houbou dřevomor kořenový (spálenka skořepkatá) a ze zadní strany je zcela zničena více jak polovina stromu a kořenů a proto byl v na jaře 2013 strom odlehčen a zbaven velké části koruny. Strom sice obrazí a vytvoří novou korunu, ovšem boj s houbou už dávno prohrál a tak je otázkou času kdy podlehne zcela. Možná deset, možná třicet let....
Lokalita: Na volném pozemku Teplické ulici a odbočky na Brněnskou před domem č.p.941 . Asi 300m po Teplické od křižovatky s ulicí  Mělnická.

Prohlédnout galerii ořezání lípy 2013

  Památný strom
  JAVOR STŘÍBRNÝ   Acer saccharidum

Datum vyhlášení: 06.04.1998

  Obvod kmene ve výšce 130cm nad zemí : 502 cm
  Výška stromu :25m
  Výška koruny :15m
  Šířka koruny  : 18m
  Stáří  :180-200 let
 Souřadnice GPS: 50.9929675N, 14.5714897E
Popis:  Samostatně stojící strom, který svými nadprůměrnými rozměry tvoří významnou dominantu okolí  . Jedná se o jeden ze dvou jedinců tohoto druhu nalezených na Šluknovsku. Druhý exemplář se nachází v parku v Moskevské ulici
Lokalita: V zahradě v Čapkově ulici za domem č.p.471 . Nejlépe je však  vidět  z Filipovské ulice v zahradě asi 50m od křižovatky ulic Moskevská - Čapkova (u základní školy), směrem na Náměstí.

Prohlédnout galerii


  Památný strom
  JEDLE VZNEŠENÁ   Abies procera  "Glauca"

Datum vyhlášení: 28.03.2007

  Obvod kmene ve výšce 130cm nad zemí: 297cm
  Výška stromu: 25m
  Výška koruny: 18m
  Šířka koruny: 13m
  Stáří: 130 let
 Souřadnice GPS: 50.9901247N, 14.5779169E
Popis:  Samostatně stojící strom, který svými nadprůměrnými rozměry tvoří významnou dominantu okolí  . Jedná se o jeden ze dvou jedinců tohoto druhu nalezených na Šluknovsku. Druhý exemplář se nachází v parku v Moskevské ulici.
Lokalita: V zahradě v Londýnské ulici za kaplí.

Prohlédnout galerii


                 Významné krajinné prvky - VKP (vyhlášené a chráněné podle zákona)

Pro svoji jedinečnost byly v Jiříkově vyhlášeny tři tyto významné krajinné prvky.

 • Zahrada mateřské školy na Filipovské ulici

 • Zahrada zdravotního střediska na Filipovské ulici (Březinova ulice)

 • Park v Moskevské ulici

 


Významné stromy a jiné botanické zajímavosti

  Zajímavý strom
  LILIOVNÍK TULIPÁNOKVĚTÝ Liriodendron tulipfera
   
  Obvod kmene ve výšce 130cm nad zemí:
  Výška stromu:
  Výška koruny:
  Šířka koruny:
  Stáří:
 Souřadnice GPS: 50.9924797N, 14.5764083E
Popis:  Jedná se o jeden z několika jedinců tohoto druhu na Šluknovsku.
Lokalita: Na kraji zahrady zdravotního střediska v Březinově ulici za domem č.p.730 . Nejlépe je vidět z Filipovské ulice od Domova Severka. V červnu jsou k vidění nádherné velké tulipánovité květy.

Prohlédnout galerii


Památné stromy (vysazené na počest nějaké události)

 

 • Dub  - úterý 9. května 1905, kdy při velké školní slavnosti, na tehdejší chlapecké školy (dnešní druhý stupeň), byl zasazen malý stromek dubu. Stalo se tak u příležitosti 100. výročí úmrtí velkého německého básníka France Schillera.

 • Dub -  u příležitosti povýšení na město byl ve čtvrtek 12. března 1914 v 17 hodin v parku Císařského jubilea (tak se tehdy nazýval park u dnešní restaurace Bzenecká) a byl na stálou památku vysazen dub. Této slavnosti se zúčastnili páni radní, členové místní školní rady, městský kněz Dr. Friese, zástupci učitelského sboru a spolek ovocnářů a spolek za zkrášlení města. Uvedený dub byl darován ze soukromého majetku pana Kunerta. Předseda spolku ovocnářů pan učitel Tischler přednesl proslov a předal strom do opatrování městu. Pan starosta poděkoval jménem všech a uzavřel slavnost provoláním slávy císaři.

 

výstřižek z německých dobových novin

 • Lípa svobody - O jejím zasazení rozhodl Městský výbor KSČ a pověřil Městský národní výbor v Jiříkově, aby vše připravil. Bylo rozhodnuto a místním zahradnictvím Státních statků navrhnuto místo v blízkosti ulice Moskevské v parku na místě bývalého pomníku. Na neděli 26.října 1968 byl určen termín, kdy došlo k zasazení "Lípy svobody" na počest 50.výročí Vzniku Československé republiky. Ten samý den byl také vyhlášen Federálním národním shromážděním ČSR Den Československé federace.
  Do předem vyhloubené jámy v blízkosti městské ulice Moskevská byl v Parku u Bzenecké restaurace, za účasti vojáků místní posádky, oddílu Junák, poslanců NV Jiříkov, představitelů MěV KSČ a MěV Národní fronty, delegací školních dětí ze ZDŠ a Internátní zvláštní školy a místních závodů a provozů, byl zasazen asi 1,5 vysoký strom lípy a slavnostní projev pronesl tehdejší ředitel Základní devítileté školy pan Václav Švarc. Patronát nad údržbou tohoto prostranství převzala místní škola.
  Kolem zasazené Lípy svobody byl zhotoven nízký plůtek, natřený v národních barvách. Později byl zájem o tento atribut vzniku ČSR odsunut do pozadí a to po vstupu sovětských vojsk na naše území a snahou nepřipomínat dobu jeho vzniku.

 • Lípa milénia -  na jaře roku 2001 rozhodla městská rada, že vysadí památný strom milénia. A tak 5. listopadu 2001 ve svahu nad parkem byla starostou města Dr. Miloslavem Fojtou zasazena lípa.

 Všechna práva vyhrazena  Copyright © 2005-13    Aktualizace: 21.03.2015    petr.wittgruber@jirikov.info   www.jiříkov.eu aneb jak se žije v Jiříkově podle Petra Wittgrubera