Domů

Jiříkovské střípky

   

Požár besedy

 


 


 


 


 


 

 

Požár hotelu Stadtgericht (Beseda)


 


Z „Hornolužických vesnických novin“, 2. příloha č. 130, 52. ročník, úterý 12. listopadu 1907

Z Čech“ Georgswalde /požár Besedy/

V neděli dopoledne krátce před tři čtvrtě na 10 oznámily sirény továren vypuknutí ničivého požáru. V horních patrech majitele hotelu Beseda pana Roberta Švarce vypukl požár. Příčinou byl pravděpodobně zkrat elektrického vedení. Jelikož požár nebyl ihned objeven, rychle se šířil po celé budově, hotel byl velký a tím vznikl ohromný požár. Ze všech oken v horním poschodí šlehaly plameny. Tento velký požár vyžadoval pomoc, o kterou se zavolalo telefonem. Omezený přísun vody způsobil, že přivolaní hasiči nemohli dostatečně hasit. Nedostatek vody byl rychle vyřešen, poněvadž se začal vypouštět rybník. V brzké době se shromáždil velký počet přihlížejících lidí, kteří byli rozrušeni, když náhle vysoký střešní štít spadl směrem do náměstí. Za ním za hlasitého praskání a hluku se bortily vnitřní zdi. Bylo velké štěstí, že se nikomu nic nestalo. Mimo osmi místních stříkaček se objevilo osm dalších z okolí i specialisté ze 4. okresu v Ebersbachu. Když stříkačky ze sousedních míst v poledním čase odjely, měli místní požárníci celý den až do noci hodně práce s dohašováním, poněvadž se stále objevovaly plameny. I v odpoledních hodinách přicházelo do Jiříkova mnoho zvědavců. Kolem požářiště celý den až dlouho do noci postávali zvědaví lidé. Odpoledne byl ještě restaurační strop zachován, večer se skrze okna mohlo pozorovat opadávající hořící a jiskřící dřevěné části. V noci kolem jedné hodiny se znovu volali požárníci, jelikož dřevěné stropy nad restaurací znovu zachvátil požár a zbortily se. Tato přes 100 let stará budova, ve které v dřívějších dobách sídlil městský úřad a pošta, lehla popelem. Zdi, které ještě stojí, musí být sneseny. Stará vlajka spolu veteránů shořela, a to nová vlajka byla zachráněna. Všechny ostatní věci uskladněné v hotelu tomuto spolku shořely. Každopádně utrpěl nájemce hotelu, pan Gattermann, značnou škodu a jeho bratrovi shořel značný finanční obnos, který odpoledne celý seškvařený byl z popela vyhrabán. Další zprávy k tomuto požáru si přečtete v novinách z 26. listopadu 1907.

překlad paní Račanská


 

 

 


Pokračování z dalších čísel dobových novin:

Georgswalde (K požáru „Besedy“) píší nám Elektrorozvodné závody Horní Lužice: Při hlášení požáru „Besedy“ v Jiříkově bylo poznamenáno, že požár vznikl od zkratu elektrického vedení. Takové domněnky se většinou uvádí, když nikdo neví, jak požár mohl vzniknout. Pravděpodobně vznikl požár místnosti, do které byla elektrická přípojka přivedena zvenčí skrz zeď, a proto se uvádí, že tím vznikl elektrický zkrat. Kouř z místnosti odcházel otvorem přípojky ven. Vysvětluje se to tím, že na místě vstupu byla poškozena břidlice. Toto je ale nepodložená domněnka pro vznik této situace. Kdyby se jednalo o zkrat, přepálily by se pojistky na vedlejším stožáru. Toto se ale nestalo. Z tohoto důvodu je elektrický zkrat nepravděpodobný a také v každé místnosti bylo elektrické vedení instalováno tak, aby nedošlo k cizímu neodbornému zásahu.Georgswalde (Beseda) "Rumburské noviny" vypátraly, že majitel vyhořelé "Besedy", pan Robert Schwarz, uvažuje o znovuvybudování celého hotelového komplexu a tento předat do movitých rukou jednoho podnikatele nebo pivovaru. Už se i proslýchá, že je zájem investičních společenství o vybudování moderního městského hotelu se sály, restaurací, kavárnou, cukrárnou a malými obchody atd.

Podklady poskytl p. Wolfgang Fiedler, překlad pí.Veronika Račanská 


 

  Původní budova, která zde stávala až do onoho osudného dne roku 1907

 

 

 

   
   
 

Tato stříkačka z Nového Jiříkova zřejmě pochází z roku 1836, ale i tak mohla být použita při hašení hotelu Beseda v roce 1907


Historie se opakuje?

Pár minut po půlnoci ze soboty na neděli 3. 6. 2012 projíždějící hlídka policie ČR zahlédla požár prázdné secesní budovy bývalého hotelu Česká beseda. Operační středisko vyhlásilo druhý stupeň požárního poplachu a k ohni vyslalo 7 požárních jednotek, profesionální hasiče ze Šluknova a dobrovolné hasiče z Jiříkova, Šluknova, Rumburku, Velkého Šenova a Krásné Lípy. Oheň velmi rychle rozšířil a zachvátil celou střechu. Trvalo čtyři hodiny, než se hasičům podařilo dostat oheň pod kontrolu a to zasahovalo třináct hasičských aut, včetně dvou aut s žebříkem. Při požáru nebyl naštěstí nikdo zraněn. Policie údajně v budově nalezla důkazy nasvědčující tomu, že se s největší pravděpodobností jednalo o úmyslné zapálení neznámou osobou…

Galerii z požáru si můžete prohlédnout zde


Prohlédmout galerii


Ač tato budova již jednou povstala z popela jak bájný pták Fénix,  obávám se, že v letošním roce 2015 dojde po dvou stech letech asi k završení historie této jiříkovské dominanty...

 

Všechna práva vyhrazena  Copyright © 2005-15    Aktualizace: 01.11.2020    petr.wittgruber@jirikov.info   www.jiříkov.eu aneb jak se žije v Jiříkově podle Petra Wittgrubera