Domů

Významní občané města Jiříkova

   

 
 

Významní občané - úvod


J.G. Göttlich


Vzpomínky na rodáka


 

 

 

 

 

Čestné občanství města Jiříkova

Tento titul byl v průběhu let udělen vícekrát a to jiříkovákům, kteří významným způsobem ovlivnili chod dějin města. Kompletní seznam se však nedochoval a tak se jej jen pokusím ze střípků sestavit a představit tak dávno zapomenuté příběhy.

 • Franz Josef Schubert - farář - titul "Čestný občan městyse Jiříkova" mu byl udělen 15.8.1881, obdržel také Řád Františka Josefa (Kaiserlich Österreichischer Franz Joseph-Orden) prvního stupně - Rytíř

 • Eduard Richter - purkmistr - titul "Čestný občan městyse Jiříkova" mu byl udělen 12. 3. 1889

 • Franz Storch - jiříkovský kaplan -  titul "Čestný občan městyse Jiříkova" mu byl udělen 19.8.1889

 • Henri Holfeld  - továrník, starosta - titul "Čestný občan městyse Jiříkova" mu byl udělen 8. 8. 1905 

 • J. Kasper - kaplan - titul "Čestný občan obce Filipov" mu byl udělen 3. 7. 1906

 • Robert Holfeld  - továrník, starosta - titul "Čestný občan města Jiříkova" mu byl udělen jako prvnímu, hned po povýšení na město v roce 1914

 

 • Vladimír Kamenický - ředitel základní školy titul "Čestného občanství města Jiříkova" byl udělen im memoriam 27.5.2014 usnesením č. 514/2014 za zásluhy o rozvoj města

Kniha, kterou napsal pan učitel Kamenický v březnu 1993 - Povídá se, povídá  - prohlédnout naskenovaný originál knihy

 • Veronika Račanská - úřednice - důchodkyně - titul "Čestného občanství města Jiříkova" byl udělen 27.5.2014 usnesením č. 514/2014 za zásluhy o rozvoj města

 • Bruno Fabich - podnikatel - důchodce - titul "Čestného občanství města Jiříkova" byl udělen 27.5.2014 usnesením č. 514/2014 za zásluhy o rozvoj města

 • Josef Eder - důchodce - titul "Čestného občanství města Jiříkova" byl udělen 25.9.2018 usnesením č.574/2018 za
  kulturní rozvoj města v minulých i současných letech, a za spolupráci při tvorbě knih o městě Jiříkov.

     
 
paní Veronika Račanská   pan Bruno Fabich

Co tento titul dnes obnáší?

Čestné občanství je institut správního práva. O udělení nebo odnětí čestného občanství rozhoduje zastupitelstvo obce v samostatné působnosti. V ČR lze udělit čestné občanství města pouze fyzickým osobám, které se zasloužily o  rozvoj města nebo k němu mají zvláštní vztah. 

Po dlouhých letech v září 2013 Zastupitelstvo města Jiříkova svým usnesením č. 403/2013 přijalo směrnici č. 5/2013 „Pravidla pro udělování čestného občanství Města Jiříkova“ a připravilo tak podmínky pro obnovení toho velice významného ocenění. A také Zastupitelstvo města Jiříkova na svém zasedání 27. 5. 2014 schválilo udělení tří titulů "Čestný občan města Jiříkova"


Významní občané a rodáci

 • Johan Georg Göttlich - farář, botanik, ovocnář  (1771 - 1843)

 • Robert Johann Lahmer - historik (1846 - 1899)

 • ThDr. Anton Friese - farář, historik (1874 - 1926)

 • Ferdinand Schlögel - spisovatel, básník, cestovatel  (1899 - 1970)

 • Hanka Krawcec - výtvarnice, grafička (1901 - 1990)

 • Josef Škoda - učitel filipovské dvoutřídky, sokol

     
     

Jiříkovští vynálezci

 

Za rozkvětem města Jiříkova byla i spousta chytrých lidí, kteří mají svá jména zapsaná pod vynálezy na Patentovém úřadě

 • František Scholze - Patentový spis č.8229a - 25. 1. 1921

 • Firma August Förster - Patentový spis č.18248 - 24. 10. 1924

 • Pavel Wittgruber - Rudolf Pašek - Patentový spis č.98779 - 30. 8. 1958

 • a spousta dalších...

 


     
     

Všechna práva vyhrazena  Copyright © 2005-18    Aktualizace: 06.10.2021    petr.wittgruber@jirikov.info