Domů

Jiříkov městský znak a vlajka

   

Urbanistický vývoj


Město v letopočtech


Rozmary počasí


Kronika P. Friese


Městský znak a vlajka


Porodní báby


Slévárna Grohmann


Stáčírny piva


Arno Müller


Žebrota zakázana


Franz Diennebier


Župní výstava


 

Jan Křtitel


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Znak města lze popsat: V červeném štítě, zlatý zúžený lem a na skalnaté patě přirozené barvy, doleva se vzpínající stříbrný kůň se zlatým uzděním a pokrývkou ze lví kůže. Na koni jezdec v kyrysu, suknici a rukavicích, vše stříbrné, v červených nohavicích a modrém plášti, na hlavě zlatě korunovanou stříbrnou římskou přilbu s klenotem vyrůstající stříbrné orlice, držící dřevec přirozené barvy vražený do tlamy zeleného čtyřnohého draka, ležícího na zádech pod koněm. Na štítě stříbrná zděná koruna s pěti stínkami.Vlajka města má podobu danou popisem: List tvoří čtyři vodorovné pruhy, žlutý, bílý, červený a žlutý, v poměru 1 : 3 : 3 : 1. Žluté pruhy jsou odvozeny od zlatého lemu štítu znaku, červený pruh má oporu v červeném štítu a bílý je inspirován tinkturou koně a oděním sv. Jiří. Poměr šířky k délce listu je 2 : 3.


Vlajka města se znakem


IKONOGRAFIE

Ves Jiříkov existovala již před rokem 1346 a byla příslušenstvím panství hradu Honstein v Horní Lužici, drženým Berky z Dubé. Kostel sv. Jiří se poprvé připomíná až v roce 1598 a jeho patrocinium bylo voleno zřejmě na základě jména obce. 17. 11. 1752 královna Marie Terezie povýšila Jiříkov na trhové místo s trhem na plátno. V roce 1755 bylo Jiříkovu uděleno právo výročního trhu v pondělí po sv. Jakubu.  Uvedená privilegia potvrdil 9. září 1784 císař Josef II. a tato konfirmace je regionální literaturou chybně uváděna jako akt povýšení Jiříkova na město. Rozvoj plátenictví, tkalcovství a výrob zušlechťujících plátno vedl v roce 1756 k založení tkalcovského cechu, ve kterém se sdružovalo okol čtyř set místních tkalců. Díky rozvoji průmyslové výroby v následujícím století rostl počet obyvatel rychlým tempem a v roce 1843 měla aglomerace Starý Jiříkov, Nový Jiříkov, Loučná a Filipov 7 305 obyvatel.  

 Po zrušení vrchnostenské správy, vznikla v roce 1850 obecní samospráva. V druhé polovině 19. století užívali jiříkovští jak pečeti, tak znaku. V obou byl obraz sv. Jiří na koni, jako bojuje s drakem. Privilegiem z 27. 10. 1914 povýšil císař František Josef I. Jiříkov na město a zároveň mu udělil znak.  Podoba uděleného znaku nasvědčuje, že znak nebyl nově navrhován, ale byla potvrzena podoba znaku již užívaného. V privilegiu je uveden popis znaku: „In einem roten, mit einer goldenen Einfassung versetzenen Schilde erscheint auf natürlichem Boden die auf einem weißen Rosse nach links sprengende Gestalt des heiligen Georg im weißen Rocke und abflatternden blauen Mantel, die Lanze in den Rachen eines grünen Drachen stoßend. Auf dem Hauptrande des Schildes ruht eine silberfarbene Mauerkrone mit fünf sichtbaren Zinnen“ – „V červeném, se zlatým lemem obsazeném štítě, zjevuje se na přirozené půdě na bílém hřebci, do leva jedoucí postava svatého Jiří v bílé suknici a odletujícím modrém plášti, dřevec do tlamy zeleného draka vrážející. Na horním okraji štítu leží stříbrně obarvená zděná koruna s pěti viditelným stínkami“. Popis doprovází celostránkové vyobrazení znaku namalované erbovním malířem Friedrichem Jungingerem. 

vyobrazení znaku namalované

erbovním malířem Friedrichem Jungingerem. 

 

císařská pečeť na Privilegiu

 

Zpracoval Stanislav Kasík


Použití vlajky a znaku obce upravuje Zákon o obcích (obecní zřízení) paragraf § 34a (3)

Obce a jimi zřízené nebo založené organizační složky a právnické osoby mohou užívat znak a vlajku obce.

Jiné subjekty mohou užívat znak obce jen s jejím souhlasem (použití městského znaku povoluje a podmínky použití stanovuje  Rada města).

K užívání vlajky obce není nutný její souhlas.


Historická vlajka města Jiříkova

Tato litografická pohlednice domu na Náměstí č.p.3 - 4 někdy z přelomu minulého století nám ukazuje, jak mohla vypadat městská vlajka. I když se jedná o kolorovanou pohlednici, případný kolorista vycházel z nějaké předlohy a jen tak si nevymýšlel. Protože  barvami splňuje příslušnost k městskému znaku, je to s velkou pravděpodobností "historická vlajka" našeho města. Ovšem dnešní zákony nepřipouští stejné městská vlajky pro různá města, ty musí být vždy jedinečné. Protože toto provedení vlajky již používá pražská čtvrť Malá strana, nebylo ji už dnes možno znova použít pro naše město.

 

Všechna práva vyhrazena  Copyright © 2005-17    Aktualizace: 26.10.2018    petr.wittgruber@jirikov.info