Domů

Jiříkovské stavby

   

Významné stavby


Jiříkovské mlýny


 

Chráněné památky


 


 


 


 

 

V Jiříkově vzniklo velmi mnoho zajímavých a krásných staveb, za zmínku stojí hlavně dochovaný soubor podstávkových domů a chalup, které jsou charakteristické pro celé česko - německé pohraničí ve Šluknovském výběžku. Některé (7) jsou i zapsány mezi památkově chráněné objekty a je tu i snaha o zapsání tohoto jedinečného unikátu mezi světové kulturní dědictví.Kostel sv. Jiří a filipovská bazilika jsou tak významné stavby, že jsem jim věnoval zcela samostatnou část. Ale nemohu se zde v úvodu nezmínit o stavbách jako je spořitelna, radnice, hotel beseda, školy a mnoho dalších..., ale i k nim se časem vrátím podrobněji v této části webu. Jiříkov i přes velké snahy, nikdy nedokončil stavební přerod na skutečné město. Přesto zde v době největší slávy na přelomu 19. / 20. století vyrostlo spousta krásných významných staveb městského typu ( radnice, Hotel Beseda, spořitelna...) a také hodně industriálních staveb. V archivech existují návrhy plánů města, které toto řešily. Velkorysá zástavba volných pozemků - polí uvnitř města, či mezi Jiříkovem a Filipovem. A tak už podle plánu z 1911 byly samozřejmostí rovné komunikace široké 10 metrů lemované z obou stran širokými chodníky. Již tehdy navrhovali pro Jiříkov několik kruhových křižovatek.  Asi nejvelkorysejší plán pochází z konce roku 1942, který řeší komplexní přerod vesnice ve město. V tomto záměru má padnout v podstatě celé centrum města. Rozšíření zcela nevyhovující úzké a zastavěné Rumburské ulice ( Reichsstraße 349 Terezín - Ebersbach) na šíři 21metrů z dnešních cca 10 metrů. Filipovské ulice od školy na šíři 20 metrů a tak bych mohl pokračovat.  Zástavba města měla být provedena několika sty nájemních domů typu asi jako je dům u Koupaliště na Rumburské. Prostorách mezi školou a Kopečkem měl vyrůst obrovský sportovní areál a parku pod školou nové koupaliště (v minulosti tam býval rybník). Změny by dostála i radnice, která též měla být zbourána a nová vystavěná na pozemku mezi jednosměrkami a to co do velikosti, odhaduji to asi na 5-ti násobek současné. Město by také konečně dostalo skutečné uzavřené městské náměstí. Právě jeho uskutečnitelnost je diskutovatelná, protože je nutné přihlédnout době jeho vzniku...


plán z roku 1902

 

plán z roku 1911


plán z roku 1942 

 

 

plán z roku 1942 - výřez náměstí

Tyto plány jsou uloženy ve Státním oblastním archivu v Děčíně


 

 

   
     

Všechna práva vyhrazena  Copyright © 2005-13    Aktualizace: 15.02.2015    petr.wittgruber@jirikov.info   www.jiříkov.eu aneb jak se žije v Jiříkově podle Petra Wittgrubera